Ombygning af Fiolgade 7

 
Tandklinikken flyttede i september 2010 til et nyt klinikhus i Fiolgade 7 tæt ved Bycentret og gågaden i Helsingør.
 
Huset er bygget omkring 1719, og det tog ca. 1½ år at renovere det. Det var en lang og kompliceret proces, hvor det bevaringsværdige hus samtidig skulle have indlagt alle tekniske installationer på en tandklinik.
   
Bortset fra den nye lyserød farve, ligner huset udvendigt sig selv. Indvendig er det blevet til en hypermoderne tandklinik med det nyeste tandbehandlingsudstyr, men hvor husets sjæl og charme er søgt bevaret. Se hvad vores tandklinik i Helsingør kan tilbyde dig.
   
Arbejdet har været varetaget af arkitekt Birger Schmidt, der har stået for renoveringen af mange af Helsingørs gamle huse.
   
Er du interesseret i gamle huse, kan du på de efterfølgende billeder følge det lange renoveringsarbejde.
   

    

Tømning af ejendommens stueetage

Ejendommen har i årene 1990-2006 huset håndarbejdshuset "Strik fra Magrethe" og været indrettet til detailforretning.
  
Den første del af renoveringen omfattede nedtagning af alle skillerum i stueetagen og opbrydning af betongulvet. Dette var nødvendigt, fordi ruminddelingen ikke passede til en tandklinik, og fordi huset skulle have indlagt ny kloakering, el, fjernvarme, gulvvarme, tekniske tandlægeinstallationer og isoleres i gulvet.
Før hele huset blev genopbygget indvendigt, måtte der graves cirka 1 meter ned under gadeniveauet for at underfundere hele huset og fjerne alt forurenet jord fra en tidligere kobbersmedje i ejendommen.
 
  

Tekniske installationer

En tandklinik har mange tekniske installationer.
   
Udover kloakafløb m.m. skal der føres luft og sug, el, it-kabler og en række andre styrekabler til tandlægestolene, computere, røntgenappa- rater og autoklave m.m.
 
Som følge af husets indretning til tandlægeklinik er huset forsynet med cirka 2 kilometer elkabel, 600 meter it-cabling, 800 meter lavvoltkabel, 250 meter kobberrør og 15 kloakafløb med rensebrønd.
   
Hele teknikken ligger gemt i store rør under gulvet, så det er muligt i fremtiden at udskifte installationerne uden at skulle opbryde husets gulve og vægge.
  
   

Nedtagning af bjælkelag til 1. sal og opsætning af "nye", 200 år gamle bjælker

Husets eksisterende bjælkelag "hang i gardiner" og skulle påskrues ekstra bjælker, hvis bjælkelaget i fremtiden skulle kunne klare vægten fra 1. sal.
   
Hertil kom, at det af hensyn til loftshøjden ville det være hensigtsmæssigt at udskifte bjælkelaget.
   
Løsningen blev at anskaffe 200 år gamle 8" x 8" bjælker fra Nyborg Skibsværft, som efter enkeltvis nedtagning af de gamle bjælker blev påmonteret husets eksisterende spær. For at muliggøre dette var det nødvendigt midlertidgt at fjerne den øverste del af husets ene væg mod gården.
   
Da en kran ikke kunne føres ind huset, måtte bjælkerne udskiftes manuelt af 2 stærke tømmere. Der blev udskiftet i alt 9 bjælker, hvilket sammenlagt tog cirka 2 uger.
   
Førstesalen er efterfølgende blevet pålagt 11 meter lange gulvplanker, som i hele længder blev ført ind gennem et midlertidigt hul i gavlen.  
  
  

Indretning af tandklinikken

Som følge af lovbestemte krav til handicapindrentning og minimumsmål for arbejdspladsindretning ved en tandlægestol var der ikke blevet indrettet tandklinik i ejendommen, hvis denne havde været 10 cm. smallere.
  
Huset er generelt lille, og for at skaffe plads til såvel patienter som personale har det været nødvendigt at udnytte hver kvadratmeter i huset.
   
Indretningen af klinikken blev revurderet mange gange, fordi den samtidig skulle tilpasses arbejdsgangene på en tandklinik.      
  
Før støbningen af betongulvet i stueetagen, var der med laserudmåling opsat en midlertidig skabelon, som afgrænsede alle skillevægge. Husets ydermure er skæve i alle retninger, så næsten hver dag måtte der alligevel laves mindre tekniske ændringer, fordi virkeligheden ikke passede til tegningerne.
  
Da husets rum generelt er små og skal rumme mange mennesker, blev det på et tidligt tidspunkt besluttet at installere airconditionanlæg på alle klinikker og i personalerummet. Anlægget er på varme sommerdage med til at sikre at godt indeklima for såvel patienter som personale. 
  
   

Bly i vinduer, vægge, døre og gulve

På en tandklinik er røntgenapparater en nødvendighed. Da sådanne apparater udsender stråler, som i større vedvarende mængder er farlige for mennesker, er det lovpligtigt at montere bly og blygips for at beskytte patienter og især personalet.
  
I Fiolgade 7 er der monteret cirka 100 m2 bly eller blygips. Blyet er overalt skjult i konstruktionerne, herunder i vægge, i vindueskarme og -rammer, i døre samt under gulvplankerne på 1. sal.
 
Mange patienter føler, at det er dyrt at få taget røntgenbilleder, men det er faktisk "en billig fornøjelse" målt i forhold til omkostninger til røntgenapparatur og beskyttelsesindretning.
 
  
   

Indretning af husets 1. sal

For at sikre tilstrækkelig loftshøjde på 1. sal blev hanebåndene løftet fra 2 meter til 2½ meter over gulvniveau. Samtidig blev hele tagkonstruktionen efterisoleret.
  
På 1. sal er der indrettet en "Penthouse klinik" og skabt plads til nutidige personalefaciliteter med personaletoilet.
 
 
 
  
   
Husets færdiggørelse udvendigt
For at sikre huset mod fremtidige brud og revnedannelser i ydervæggene er der i inde i væggene i hver side af huset indsat ståldragere, som får husets nye bjælkelag mellem stuen og 1. sal til at støtte direkte på husets nye sokkel.
  
For yderligere at forhindre revnedannelser i væggene er huset efterfølgende blevet blevet beklædt med fiberarmeringsnet og filset.
  
Huset skulle således gerne kunne bevares i mange år fremover og fungere som en atraktiv arbejdsplads for såvel patienter som personalet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
Husets gårdhave
Til huset hører der en lille og hyggelig gårdhave, hvor patienterne om sommeren kan nyde vejret  inden tandbehandlingen.
 
 
 Til forside
Print
 

Tandlæge Kirsten Handberg ApS | Fiolgade 7, 3000 Helsingør | CVR: 16723134 | Tlf. 49 21 27 02 | E-mail: klinik@kirstenhandberg.dk

Skriv evt. en anmeldelse - Vi vil være Helsingørs fortrukne tandlæge
Vurderet 5/5 på baggrund af 4 stemmer på Facebook