Klagemuligheder

Tandklinikken har siden 1988 haft 2 klagesager fra patienter, som efterfølgende blev afvist som ubegrundede. På klinikken udføres der årligt ca. xx.000 behandlinger.
 
Nedenfor er der fra Region Hovedstandens hjemmeside gengivet dine klagemuligheder, hvis du som patient er utilfreds med forhold i forbindelse med tandbehandlingen. På hjemmesiden er anført kontaktpersoner og vedhæftet klageformularer - Følg nedenstående link:
 

Klage over tandlæge

Klage over fx pris, service eller opførsel skal fremsættes senest 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til dit kendskab.

Klage over faglige forhold skal fremsættes inden 2 år efter den dato, hvor du var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Der kan dog senest indgives klage over en behandling 5 år efter den dag, hvor behandlingen har fundet sted.

I bilagene til højre kan du finde en klageformular vedrørende tandlægebehandling. Klagen skal sendes til:

Regionstandlægenævnet
Koncern Praksis
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte relevante sagsbehandler.

Få hjælp til at formulere klagen
Hvis du har behov for hjælp i forbindelse med at formulere klagen, er du velkommen til at kontakte Region Hovedstaden på tlf. 38 66 50 00 og blive henvist til en patientvejleder.
Til forside
Print
 

Tandlæge Kirsten Handberg ApS | Fiolgade 7, 3000 Helsingør | CVR: 16723134 | Tlf. 49 21 27 02 | E-mail: klinik@kirstenhandberg.dk

Skriv evt. en anmeldelse - Vi vil være Helsingørs fortrukne tandlæge
Vurderet 5/5 på baggrund af 4 stemmer på Facebook