Bistandsloven

 

I bistandsloven kan du finde hjælp i akutte og kritiske situationer.

Bistandsloven har til hensigt at hjælpe personer i nød og kan i visse tilfælde give mulighed for økonomisk hjælp til tandbehandling.
 
Økonomisk hjælp efter bistandsloven søges hos kommunen.


Bistandslovens § 58

Hjælp efter §58 i bistandsloven forudsætter, at skaderne er så store, at du skal behandles med kroner, broer eller proteser.

 

Hjælpen er uafhængig af din indkomst, og det er således ikke et krav, at du i forvejen modtager bistandshjælp.

Forudsætningen for hjælp efter §58 er, at tandbehandlingen er nødvendig p.g.a.:
- et ulykkestilfælde
- manglende anlæg af blivende tænder
- medfødt misdannede tænder
- strålebehandling og medicinsk behandling med ødelagte tænder til følge.
 


Bistandslovens § 46

For at få hjælp efter denne paragraf skal du være økonomisk dårligt stillet og i forvejen modtage bistandshjælp.

Den behandling, som kommunen bevilger, vil ofte have karakter af nødbehandling. Større reparationer forudsættes gennemført på et senere tidspunkt, hvor man selv har mulighed for at betale den samlede behandling.



Til forside
Print
 

Tandlæge Kirsten Handberg ApS | Fiolgade 7, 3000 Helsingør | CVR: 16723134 | Tlf. 49 21 27 02 | E-mail: klinik@kirstenhandberg.dk

Skriv evt. en anmeldelse - Vi vil være Helsingørs fortrukne tandlæge
Vurderet 5/5 på baggrund af 4 stemmer på Facebook